Historia

Magasinbyggnaden var vid sekelskiftet ett magasin för potatisförvaring, en potatiskällare, tillhörande handlaren Oskar Bothén som var en av Vaxholms mest namnkunniga handlare på den tiden.


Han bodde själv i övre botten i det hus som ligger intill tullhuset, granne till Magasinet, som senare blev känt som restaurang "Skeppsbro-källaren". I den större delen av huset drev han "Speceri & Viktualia-affär". Oskar Bothén hade kontrakt med kronan och var huvudleverantör av potatis. Man kan tänka sig att det gick åt en hel del potatis bland annat ut till Vaxholms Kastell.


År 1945 köptes huset av herrarna Einar Löfdahl och Svensson, där startade dom en Smedja kallad "Vaxholms Värme, Vatten & Smide". Magasinets byggnad bestod då bland annat av en stor eldstad där man kunde slå/smida järn. Det smides detaljer till hus, exempelvis Waxholms Hotell, men också rör samt ledningar, sanitetsarbeten och hästskor. De flesta hästarna skoddes dock på Torggatan 20 fram till 1960 då de sista hästarna försvann från Vaxholms gator.

Då: Vaxholms värme, vatten och smide

Nu: Magasinet i Waxholm som består av Bistro, Yogastudio och Inredningsbutik