Schemaändring

Vikarie för Ewa måndag 21/1 kl 19.

Torbjörn är på plats och kommer att leda ett Kundaliniyogapass med inslag av Yang och Yin.