Träna din hjärna för mer fokus, balans och hantera stress.

Föreläsning om Mindfulness:

Träna din hjärna för mer fokus, balans och hantera stress

med Jonas Skiöldebrand 25 april kl 19.00

 

Ny forskning visar att vi kan träna hjärnans "uppmärksamhetsmuskel” så att vi förblir fokuserade när vi står mitt i den storm av information och beslut som hör till vår arbetsdag. Det handlar också om kreativitet och att hantera förändringar.

 

På senare tid har Mindfulness fått en allt större uppmärksamhet i tidningar och i media. Generellt är nog orsaken till detta tvåfaldig; allt fler upplever och lider av ökad stress, som kan leda till utbrändhet, sömnproblem och brist på fokus och koncentration. Dels att forskningen på hjärnan har blivit alltmer sofistikerad och därmed har man kunnat verifiera hur Mindfulness påverkar hjärnan på cellnivå. Alltfler företag såsom Google, Sony, Telia, IKEA, Nordea och Nike anammar Mindfulness för att öka kreativitet, fokus och hantera stress.

 

Vad är Mindfulness?

Mindfulness brukar översättas med Medveten närvaro. Det är ett förhållningssätt som bygger på ökad uppmärksamhet, att stanna upp och se verkligheten som den är i ögonblicket. En ökad medvetenhet i nuet, utan att värdera eller döma . Det skapar ett brett perspektiv och större självkännedom. Det ger tillgång till ens egen fulla mentala kapacitet.

 

Var kommer Mindfulness ifrån?

Den amerikanske molekulärbiologen och forskaren Jon Kabat-Zinn, PhD vid MIT, kom att använda Mindfulness redan på 70-talet för patienter med kronisk smärta med mycket gott resultat. Sedan dess har man forskat på och använt Mindfulness på både fysiska och psykiska besvär. Förutom nyttan av Mindfulness inom sjukvården, som man fann tidigt, är det dess värdefulla preventiva effekter och de livskvalitetshöjande resultaten som kunnat påvisas.

 

Hur övar man Mindfulness?

Träningen, som är upplevelsebaserad, går ut på att bli djupt medveten om egna sinnesupplevelser, kroppsnärvaro och förnimmelser i nuet; uppleva tankar och känslor objektivt utan att värdera eller döma, se vanemönster och föreställningar, vara en öppen iakttagare. Med kort träning varje dag kan ofta ge tydligt resultat upplevas redan efter 3 veckor.

 

Vilka effekter kan man uppleva vid regelbunden träning?

Med egen erfarenhet och mängder av feedback och rapporter är förstås effekterna olika från person till person, men generellt kan många vittna om ett antal av nedanstående effekter: Minska och hantera stress bättre; hitta sätt att återhämta sig och fylla på med energi; hantera sömnproblem; öka förmågan att fokusera; att skapa en trygghet och en acceptans inför förändringar; bli bättre på att kommunicera; hantera konflikter; öka förståelsen för sig själv och andra; bli mer ”grundad” i sig själv; tryggare och tydligare ledarskap; hitta effektivare arbetssätt.

 

Vad säger forskningen?

Många av de områden som det bedrivs forskning på är relaterade till stress, ångest, depression, sömnsvårigheter och smärttillstånd. Men även inom områden som kontemplativ neurovetenskap, dvs relaterat till vår meta-kognitiva förmåga. En insikt är att forskarna har funnit att vår hjärna inte är statisk, den är sk neuroplastisk, förändringsbenägen och påverkas av vad den utsätts för. Vilket innebär att den fysiskt anpassas och utvecklas vid behov (tex språk och nya färdigheter), men också bryts ned vid återkommande stresstillstånd. Därför är mental vila viktigt, som uppnås med djup sömn, men också med korta stunder av medveten närvaro.

 

Kostnad: 295 kr. Anmälan sker till yoga@magasinetwaxholm.se

 

Om Jonas:

Med en bakgrund som civilingenjör och arbete inom bla IBM och Ericsson som Senior Solutions Manager och Senior Specialist för mobila system, blev han tillfrågad att dela med sig av sina erfarenheter inom mindfulness för att hantera stress och få ett ökat fokus. Detta ledde senare till ett heltidsengagemang!

Existentiella frågor och meditation har i mer än 30 år utgjort en röd tråd i Jonas liv. Sedan 90-talet har han undervisat, arrangerat och deltagit i många retreater. Han har gått i lära hos de kanske främsta meditationslärarna i Thailand, Indien, Burma, England och USA. Jonas är diplomerad Mindfulnessinstruktör (Mindfulness Based Stress Reduction och Corporate Based Mindfulness Training).